مقاله روغن زيتون براي سلامتي

دانلود مقاله روغن زيتون براي سلامتي

بزرگترين چربي غير اشباع روغن زيتون است و آن جزء اوليه از رژيم مديترانه است. روغن زيتون يك آب ميوه طبيعي است كه نگهدارنده مزه، ويتامين ها و خواص ميوه زيتون است. روغن زيتون تنها روغن سبزي است كه مي تواند به عنوان عضاره تازه ميوه استفاده شود.

تاثيرات مفيد براي سلامتي زيتون ناشي از مقدار زياد اسيدهاي چرب و مقدار زياد مواد آنتي اكسيدان است. مطالعات نشان مي دهد كه روغن زيتون حفاظتي در برابر بيماري قلبي با كنترل مقدار كلسترول (بد) LDL زمانيكه سطح (كلسترول خوب) HDL را افزايش مي دهد را ارائه مي دهد. هيچ روغن طبيعي توليدي ديگري داراي چنين مقدار غير اشباع به عنوان روغن زيتون داراي اسيد روغني نمي باشد.

روغن زيتون خيلي خوب قابل تحمل توسط شكم است. در حقيقت، روغن زيتون داراي اثر مثبت بر روي ورم معده و زخم معده دارد. روغن زيتون تراوش صفرا و هورمون پانكراس را خيلي بيشتر از داروهاي تجويز شده فعال مي كند. در نتيجه احتمال وقوع سنگ صفرا را كاهش مي دهد.

روغن زيتون و بيماري قلبي:

مطالعات نشان مي دهد كه افرادي كه ml 25 حدود 2 قاشق غذاخوري – از روغن زيتون به صورت روزانه براي يك هفته اكسيداسيون كمتر كلسترل LDL و سطح بالاتر تركيبات آنتي اكسيدان، ذرات فنولها در خون را نشان مي دهد.

روغن زيتون وضوحاً يكي از بهترين روغنها است، يكي از روغن ها و چربيها شفا دهنده. اكثر مردم كاملاً خوب مي شوند با آن چونكه آن امگا 6 به به امگا 3 نمي شكند و اكثر اسيد هاي چرب در روغن زيتون بواقع زوغن امگا9 هستند كه غير اشباع است.

روغن زيتون و سرطان روده:

تحقيقات اسپانياييها پيشنهاد داد كه اضافه كردن روغن زيتون در رژيم غذايي تاثيرات مثبت در جلوگيري از سرطان روده دارد. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه موشهايي كه با منابع روغن زيتون تغذيه مي شوند خطر ابتلا به سرطان روده نسبت به آنهايي كه رژيم غذايي روغن گلرنگ تغذيه مي شوند كمتر است. در حقيقت، موشهايي كه روغن زيتون مي گرفتند. ميزان سرطان سرطان روده به نسبت برابر آنهايي بود كه با روغن ماهي تغذيه مي شدند، كه چندين مطالعه مربوط به كاهش خطر ابتلا به سرطان روده است.

انواع روغن زيتون:

عموماً، روغن زيتون از فشردن و له كردن زيتون استخارج مي شود. روغن زيتون در تنوع هاي مختلف به دست مي آيد، بسته به مقدار فرآيند استخراج. انواع آنها شامل:

  • فوق بكر: كه بهترين در نظر گرفته مي شود، كمترين و حداقل فرآيند، شامل روغن از اولين فشار زيتون بكر – از دومين فشار.
  • خالص: دستخوش مقداري پردازش و فرآيند، همچنين فيلتر كردن و تصفيه كردن.
  • فوق سبك: دستخوش فرآيند قابل ملاحظه و فقط يك مقدار خيلي روغن مايع طعم دارد باقي مي ماند.

در زمان خريد روغن زيتون شما روغن فوق بكر با كيفيت عالي را خواهيد خواست. روغني كه از اولين فشار زيتون بدست مي آيد كه بدون استفاده از گرما يا مواد شيميايي استخراج مي گردد (يك فشار سرد) و بدون داشتن طعم و چاشنيدر حالت فوق بكر. هر چه قدر مقدار كمي روغن زيتون بدست مي آيد، حالات نزديك تري به حالت طبيعي مي باشد و روغن بهتر مي باشد.

اگر روغن زيتون تمام شرايط را داشته باشد، آن مي تواند به عنوان فوق بكر اختصاص يابد.

روغن زيتون سبك و خالص چيست؟

روغن زيتون خالص با اضافه كردن مقداري روغن زيتون فوق بكر به روغن زيتون تصفيه شده بدست مي آيد. آن درجه پايين تري از روغن است كه در us تنها با روغن زيتون نشان و ليبل زده شده است.

روغن زيتون سبك مفهوم بازاري است و در طبقه بندي درجه هاي روغن زيتون قرار نمي گيرد. آن به طور كامل تحت كنترل هيچ تائيديه و سازماني نيست و بنابراين سابقه واقعي به آنچه كه حاوي آن بايد باشد ندارد. گاهي اوقات توسط ساير سبزيجات عبور داده مي شود