روغن آفتابگردان گالنی بروج

            عرضه فوق العاده روغن آفتابگردان
در گالن های 21 لیتری

-  روغن کشی به شیوه پرس سرد
- جدیدترین دستگاه های صنعتی روغن کشی 

برای اطلاع از قیمت و دیگر مشخصات به کانال تگرامی بروج بپیوندید
و با آی دی مدیر کانال تلگرامی بروج ارتباط برقرار کنید

ادمین کانال
واحد تولیدی بروج

 

  عرضه فوق العاده روغن کنجد
در گالن های 20 لیتری


-  روغن کشی به شیوه پرس سرد
- دارای تاییدیه عالی کیفیت از مرکز تحقیقات قلب و عروق
- جدیدترین دستگاه های صنعتی روغن کشی 

برای اطلاع از قیمت و دیگر مشخصات به کانال تگرامی بروج بپیوندید
و با آی دی مدیر کانال تلگرامی بروج ارتباط برقرار کنید

ادمین کانال
واحد تولیدی بروج
  عرضه فوق العاده روغن کنجد
در گالن های 20 لیتری


-  روغن کشی به شیوه پرس سرد
- دارای تاییدیه عالی کیفیت از مرکز تحقیقات قلب و عروق
- جدیدترین دستگاه های صنعتی روغن کشی 

برای اطلاع از قیمت و دیگر مشخصات به کانال تگرامی بروج بپیوندید
و با آی دی مدیر کانال تلگرامی بروج ارتباط برقرار کنید

ادمین کانال
واحد تولیدی بروج