دفتر مرکزی :

دفتر مرکزی ( تهران ) : 07 94 03 44 - 021

دفتر مشهد :  38788070 - 051

تلفن کارخانه : 46132194 - 051

پست الکترونیک : info@coldpressoils.ir

تماس با ما