مسابقه

👈 واحد تولیدی بـــروج در تاریخ بیستم هرماه ، مسابقه ای برگزار میکند که در آن سوالی از مطالبی که در کانال تلگرامی خود قرار میدهد، انتخاب میشود . از علاقه مندان تقاضا میشود تا برای استفاده از مطـــالــب علــمی و پزشــکیو همچنین شـرکت در  مسابقه ماهیانه بــــــروج، به کانال تلگرامی این واحــــد بپـــیوندنــد.

با تشـــــــــــــکر!
روابط عمومی "واحد تولیدی بروج"                                            :Telegram ID
                        
                           BoroojeCO@