بر اساس نتایج یک پژوهش علمی استفاده از ترکیب هیدروکسید کلسیم و روغن کنجد (کنهاید) در سوختگی‌های عمیق درجه ۳ موجب تسریع در روند بهبود آن می‌شود. این پژوهش درحوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، این پژوهش بر روی چهار گروه ده تایی موش با ایجاد 
سوختگی عمیق در پهلوها انجام شده است. در موشهای مورد مطالعه ‌این تحقیق پس از بیهوشی از دو ناحیه پهلو به وسیله آب‌ جوش سوختگی عمیق با قطر چهار سانتیمتر ایجاد شد که پس از‪ ۲۴ ساعت مراحل درمانی با گزینه‌های مورد تاکید پژوهش روی آنها آغاز شد. درمان سوختگی ایجاد شده روی یک گروه از این موشها با پماد "فیبرینولایزین" به عنوان شاهد و گروه دیگر پانسمان زخم بدون هیچ گونه مواد و پس از شستشو با سرم فیزیولوژیک و دو گروه دیگر با استفاده از ترکیب هیدروکسید کلسیم و روغن کنجد ۲/۵ و‪۵ درصد (پماد کنهاید) انجام شد. 
بر اساس نتایج این پژوهش ، موشهایی که پس از پاک کردن جراحات و زواید زخم سوختگی با پماد کمهاید ۵ درصد روزانه پانسمان شدند در زمان کوتاهتری نسبت به سایر موشها قادر به تشکیل بافت گرانوله در زخمشان شدند. با این تحقیق ثابت شد ، روغن کنجد و هیدروکسید کلسیم‪ ۵ درصد قابل رقابت با روشهای دبریدمان غیررژیم غذایی بعد از عمل جراحی معمول در سوختگیهای درجه ۳ است. 
در این تحقیق تاکید شده که روغن کنجد حاوی اسیدهای چرب مختلف است و ضمن خاصیت آنتی اکسیدانت با توجه به ویتامینهای ‪ A-B-Eو مواد معدنی‌آهن،کلسیم ، مس و فسفر خاصیت ضد باکترایایی و ضد التهابی و ایمن بخشی دارد. هم ‌اکنون درمان و ترمیم سوختگی‌های عمیق از طریق عمل جراحی و با استفاده از ترکیب شیمیایی فیبرینولایزین انجام می‌شود.