اخبار و مقالات

روغن کنجد

▫️روغن #کنجد باجایگزین کردن #روغن کنجد به جای روغن نباتی، درعرض۳ماه میتوانید چربی خود را از «۱۵۰۰» به «۵۰» برسانید.

ادامه مطلب ...

♻️ چند مورد از طرح جایگزینی طیبات

♻️ چند مورد از طرح جایگزینی طیبات ▪️بهترين غذا آبگوشت با گوشت گوسفند است. ▪️بهترين روغن، روغن حيواني است. 🔘 روغن #کنجد و #زيتون هم بهترين روغن #گياهي است. ▪️بهترين نان نانهاي سبوس دار است مثل نان سنگک   ▪️بهترين نوشابه سکنجبين است که ترکيب مقداري عسل سرکه و ... مي باشد. ▪️بيش از صد نوع چاي ...

ادامه مطلب ...