نظر به اینکه هر شهروند ایرانی در راستای اشتغال زایی موثر وبا دوام و مفید و سالم و البته درحد بضاعت خود مسئولیت دارد و با توجه به  اینکه به توانمندی و انگیزه خود ایمان داشتیم لذا تصمیم گرفته ایم که کاری مشترک را شروع نماییم .پس از چند ماه کار شناسی و مطالعه ، ورود به عرصه تولید غذای سالم را به عنوان هدف خود انتخاب کردیم

 

بیشتر بدانید

آخــــــــــریــــــــن خـــــبـــــــــرهــــا